1. فرناز حسن زاده راد , فخری شهیدی , محبت محبی , محمدرضا صلاحی , بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷, صفحه ۶۰۱-۶۱۶
 2. الهام انصاری فر , فخری شهیدی , محبت محبی , آرش کوچکی , نوید رمضانیان , ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۵۵۳-۵۶۵
 3. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۲-۵۱
 4. اصغر ترابی , محبت محبی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , یونس زاهدی , تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۵-۳۹
 5. معصومه مهربان سنگ آتش , محبت محبی , فخری شهیدی , محسن قدس روحانی , علی وحیدیان کامیاد , طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۴۰
 6. محمّد دیانت , فخری شهیدی , مسعود تقی زاده , سیدمحمدعلی رضوی , بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۱۱-۳۲۶
 7. احمد احتیاطی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , سیدمحمدعلی رضوی , مهسا مجذوبی , بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۹۳-۴۰۴
 8. فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , صفیه خلیلیان , محمد خلیلیان موحد , بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۲۱-۲۳۰
 9. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۶۷-۷۶
 10. بهروز علی زاده بهبهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی , بیماری های عفونی و گرمسیری ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۸
 11. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۵-۵۵
 12. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۹-۵۹
 13. محمد هادی ناجی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هادی اسکندری , آرش کوچکی , بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور , نوآوری در علوم و فناوری غذایی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۶۹-۷۷
 14. رهام جلالوند , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , منصور سعیدی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۱۸
 15. امین سیدیعقوبی , فخری شهیدی , محبت محبی , مهدی وریدی , شیوا گل محمد زاده , بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۸۳-۹۳
 16. آزاده قربانی حسن سرایی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , علی معتمدزادگان , مهدی وریدی , پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۶۵-۱۷۳
 17. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۲۳
 18. بهروز علی زاده بهبهانی , علی الغونه , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱-۲۱۳
 19. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۵-۶۷
 20. سیدمحمدباقر هاشمی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۱۳
 21. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۹-۵۶
 22. فاطمه صادقی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , محبت محبی , فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۰۷-۲۱۸
 23. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۱-۳۳
 24. مجید افشاری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , زرین اسحاقی , بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۳۶۹-۳۷۷
 25. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن , میکروبیولوژی دامپزشکی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۷۹-۹۰
 26. اکرم آریان فر , فخری شهیدی , رسول کدخدائی , مهدی وریدی , بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۸۵-۲۹۵
 27. اکرم آریان فر , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , مهدی وریدی , بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۸۵-۲۹۵
 28. شادی بصیری , فخری شهیدی , بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱-۱۳
 29. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیوی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۴۷-۵۹
 30. سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , علیرضا صادقی , بلال صادقی , مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۹۶-۳۰۸
 31. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس , بیماری های عفونی و گرمسیری ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۹-۱۵
 32. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی , بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۰۷-۱۱۵
 33. سیدامیر توکلی لاهیجانی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۵۲-۱۶۰
 34. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۹-۴۸
 35. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۳-۲۱
 36. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۷۷۵-۷۸۴
 37. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی , طب جنوب-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۸۷۹-۸۸۸
 38. مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳۴-۴۱
 39. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۸۸-۱۹۵
 40. فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , محمد نوشاد , محمد خلیلیان موحد , بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ , پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۴۲
 41. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , علیرضا وسیعی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۹۹-۱۰۹
 42. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۹-۳۰
 43. فرشته تفنگ سازان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری , میکروب شناسی پزشکی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۳۴-۴۱
 44. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۶۳-۷۶
 45. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۷-۳۷
 46. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , حسین زنگانه , بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی , علوم پزشکی صدرا , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۳-۱۳۴
 47. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی , بیماری های عفونی و گرمسیری ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۹-۲۴
 48. احمد احتیاطی , فخری شهیدی , محبت محبی , مسعود یاورمنش , بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 49. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم , دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۱۵-۱۰۲۴
 50. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی , نوآوری در علوم و فناوری غذایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷۵-۹۱
 51. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی , بیماری های عفونی و گرمسیری ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۹-۲۴
 52. الهام انصاری فر , محبت محبی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۲۶-۱۳۷
 53. شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی , تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار , نوآوری در علوم و فناوری غذایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۹۷-۱۰۷
 54. رؤیا رضائی , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آن , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۳۰-۳۹
 55. فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , محبت محبی , اسماعیل خزائی پول , حمیده مقامی کیا , بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج , فرآوری و نگهداری مواد غذایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۵-۲۸
 56. فخری شهیدی , محبت محبی , محمد نوشاد , احمد احتیاطی , میلاد فتحی , بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۲۶۳-۲۷۲
 57. شادی بصیری , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , رضا فرهوش , بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۵-۱۲۲
 58. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مجید سرمد , منصوره روشن نژاد , اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۰۰-۲۰۹
 59. الهام مهدیان , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۰۷-۱۱۴
 60. فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , محبت محبی , میلاد فتحی , فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۳۶
 61. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۰۹
 62. آرش کوچکی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی کریمی , الناز میلانی , بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۹-۱۶
 63. فخری شهیدی , محبت محبی , احمد احتیاطی , تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۲۴۷-۲۵۳
 64. ماندانا پهلوانی , سید محمد علی موسوی , زهره حمیدی اصفهانی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۵۱-۵۸
 65. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۵۱-۶۰
 66. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA) , فرآوری و نگهداری مواد غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۴۱-۵۴
 67. مریم عابدینی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , سیدحسن مرعشی , بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۱-۵۷
 68. سمیرا یگانه زاد , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , الهام زایرزاده , بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۶۵-۱۷۴
 69. علی معتمدزادگان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , شبنم حمزه , سیداحمد شهیدی یاساقی , آزاده قربانی حسن سرایی , الهام خانی پور , اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 70. نفیسه واحدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۵۱-۲۶۰
 71. مهسا ضیابخش دیلمی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۱-۲۱
 72. علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۸۵-۹۴
 73. مرضیه بلندی , فخری شهیدی , ناصر صداقت , رضا فرهوش , راحله قاسم زاده , بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۶۱-۶۵
 74. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی , فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۴۱۱-۴۲۰
 75. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , آرش کوچکی , رضا رضایی مکرم , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۷-۴۷
 76. نفیسه واحدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۱۷۶-۱۸۷
 77. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بلال صادقی , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۵۳-۱۷۰
 78. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , سید رضا حامد بهشتی , بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۳۷۳-۳۸۲
 79. علی غلامحسین پور , محمد الهی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۲۳-۳۵
 80. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۰۵-۱۱۳
 81. فخری شهیدی , آرش کوچکی , هما بقائی , بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 82. علی گنجلو , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 83. محبت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدمحمود موسوی , حمیدبهادر قدوسی , ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۰۵-۳۱۴
 84. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام بیرقی طوسی , بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۸۹-۱۹۵
 85. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۱۱
 86. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۲۵-۳۲
 87. مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , علی خامسان , احمد درخشان , فخری شهیدی , جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۴۴-۵۱
 88. علیرضا قدس ولی , منوچهر وثوقی , محمدحسین حدادخداپرست , فخری شهیدی , بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالا , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۱-۱۳
 89. امیرحسین الهامی راد , فخری شهیدی , شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنها , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۳-۱۱
 90. مرتضی خمیری , سید علی مرتضوی , حمیدبهادر قدوسی , احمد درخشان , فخری شهیدی , شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱, صفحه ۲۱-۳۱
 91. امیرحسین الهامی راد , فخری شهیدی , ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانه , علوم آب و خاک , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۱۷۱-۱۸۴
 92. محمدحسین حدادخداپرست , فخری شهیدی , بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولا , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 93. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۸, صفحه ۶۵-۷۶
 94. مرضیه حسینی نژاد , فخری شهیدی , غلامرضا ملک زاده , ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویو , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷, صفحه ۵۱-۵۷
 95. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۴, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 96. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 97. فخری شهیدی , سیدمحمدعلی رضوی , کیانوش صادقی نایینی , اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱-۶
 98. فخری شهیدی , علی اکبر سیف کردی , مسعود یقبانی , تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزن , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲, صفحه ۳-۱۱
 99. علیرضا صادقی ماهونک , فخری شهیدی , بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان , علوم آب و خاک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱۸۹-۱۹۷
 100. افتخارالسادات شجاع الدینی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۷, صفحه ۶۱-۷۰
 101. فخری شهیدی , علیرضا صادقی ماهونک , بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۵, صفحه ۸۳-۱۰۰
 102. سید علی مرتضوی , افتخارالسادات شجاع الدینی , فخری شهیدی , بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۴
 103. فخری شهیدی , جلیل وند یوسفی , علی اکبر محمدی , سید علی مرتضوی , بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۱, صفحه ۵۶-۷۸
 104. فخری شهیدی , رساندن و تسریع آن در پنیرسازی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۶, صفحه ۵۱-۶۶
 105. فخری شهیدی , فریدون افتخارشاهرودی , فلاحی، م , ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۶۸/۰۵, صفحه ۵۱-۶۶
 106. فخری شهیدی , فلاحی، م , فریدون افتخارشاهرودی , مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۶۸/۰۱, صفحه ۴۴-۴۸